Zviditeľnite sa s PR článkami: Aký je vlastne ich význam?

Anglické slovné spojenie Public Relations sa v marketingu používa veľmi často, do slovenčiny ho preložíme ako vzťahy s verejnosťou. Ide o známy a často používaný pojem z dôvodu, že budovanie vzťahov s verejnosťou je v podstate základom podnikania a posilňovania vlastného brandu.

K jedným z najvhodnejších nástrojov k tomu sú pr články. hlavne v dnešnej internetovej dobe, kedy si bežní ľudia čítajú a hľadajú tie najrôznejšie informácie online, hoci tento typ oznámení bol a je záležitosťou takisto tlačovín. V súčasnosti si pod tým predstavíme ale hlavne publikovanie tematických článkov na internet.

písanie, notes, lapto

  • Články, ktoré budú tematicky súvisieť s vašimi ponúkanými službami a budú zaradené do tematicky blízkych kategórií.

Tým vzniká pravdepodobnosť zisku primárne potenciálnych zákazníkov, ktorí o konkrétne služby, odvetvie a tému prejavujú záujem.

Takýto text by mal byť preto najlepšie prispôsobený konkrétnej skupine ľudí, ktorých chcete osloviť. Mal by ich upútať a úprimne zaujať, čím sa zároveň dostávame k vysvetleniu, prečo by obsah PR článkov nemal byť očividnou a povedzme úprimne, otravnou reklamou. Musí ísť o vety, čo doslova- nadväzujú dobré vzťahy s verejnosťou. Teda akoby ste s týmito textami získavali kamarátov so spoločnými záujmami, ktorým ale následne dokážete vy ponúknuť a predať to, čo chcú a hľadajú.

  • Keby PR články začínali v štýle „my sme najlepšia firma a vy potrebujete naše najkvalitnejšie služby“, takýto obsah by nedočítal nikto dokonca, pretože zbadá, že ide len o „otravné“ reklamné oznámenie.

štatistiky, písanie, marketin

To ale neznamená, že forma PR článkov neplní žiadny komerčný efekt. Práve naopak! Dokážete sa s nimi dobre zviditeľniť a dajú sa do nich zakomponovať kvalitné spätné odkazy. Odkazy, resp. linky, čo budú odkazovať a smerovať práve na váš web. Sú zároveň faktorom lepšieho postavenia vášho webu v internetových vyhľadávačoch, akým je napríklad známy Google.