Nezaradené

Skúška pre obchodníka: tri otázky, ktoré si každý musí položiť

Každá firma, ktorá chce podnikať na úrovni a byť aj zisková, musí mať v prvom rade dobrého manažéra pre stratégiu, ktorý je schopný stanoviť ciele firmy, spôsob ako zarábať a aj to dosiahnuť. Spoločnosť, ktorá toto spĺňa, má väčšiu šancu získať si na svoju stranu zahraničný kapitál a pritiahnuť investorov. Ak nechcete, aby vaša firma prežívala zo dňa na deň, je načase
odpovedať si na tieto tri otázky.

originalita

Akí sú vaši zákazníci a koľko vás stoja?
Firma by mala fungovať a zarábať peniaze, no na získanie klienta sú potrebné vstupné investície. Treba ich prilákať, teda natíska sa otázka, koľko vás bude stáť každý nákup. To zistíte, ak si vypočítate náklady na získanie zákazníkov, ktoré sa skladajú z kumulatívnych predajných a marketingových nákladov. Pri snahe zníženia vplyvu sezónnosti počítajte radšej ročne a údaj, ktorý dostanete, porovnajte s príjmom životaschopnosti vášho obchodného modelu. Je nutné sledovať metriku a udržiavať ju dynamickú, pretože rastúca konkurencia spôsobí zvyšovanie nákladov na prilákanie nových zákazníkov.

Koľko vám klient „zarobí“?
Údaj, koľko vám je schopný klient zarobiť, je dobrým ukazovateľom schopnosti spoločnosti predávať služby či tovary. Takže tu sú namieste otázky: viete, ako urobiť krížový predaj, predpredaj či rozvíjať programy pre spoluprácu? Máte prehľad o tom, z ktorých produktov máte najvyššie príjmy, ako vyzerá sortimentová matica alebo ktoré výrobky sú vhodné na predpredaj?

prodejce

Koľkokrát sa k vám zákazník vráti?
Životnú hodnotu zákazníka môžete vypočítať vtedy, ak máte prehľad, koľko krát sa k vám zákazník vráti, pričom ide o celkový zisk firmy, ktorý prichádza po celý čas spolupráce s klientom. Istý americký investor tvrdí, že väčšina firiem padne už v začiatkoch, pretože náklady na obstaranie zákazníka prevažujú nad ich životnou hodnotou. Pri porovnávaní týchto údajov pochopíme dôvod celej situácie firmy. Zákazníci sa vlastne v každom prípade vracajú, ak sú s kvalitou produktu spokojní a vyhovuje im aj seriózny vzťah s predávajúcim.