Nezaradené

Digitálny majetok vs. Centrálna banka

Peniaze sú v podstate platidlo a platidlá už za našu históriu pomenili svoju formu. No ale rovnako i dnes poznáme komodity, kryté peniaze a nekryté.
Dnes má dokonca majetok i nehmotnú podobu a stáva sa to globálnym, čoraz viac populárnejším a ochvíľu bežným pre každého, ak nie takmer povinným a nutným. V digitálnej dobe nie je problémom mať i digitálny účet a jeho spravovanie. Náš majetok sa dá hodnotne zrovnať s kontom v digitálnom zariadení. Takýto digitálny účet v prístroji má niekedy obrovskú hodnotu.

europoslanec

Určitú hodnotu dnes so sebou môžeme nosiť na jednej kartičke, no ale aj v novšej forme- v mobilnom zariadení, smartfóne. Starú dobrú peňaženku niekedy v podstate ani nepotrebujeme. Už sme oboznámení s informáciou, že veľmi vysoko a rýchlo rastúcej popularite sa teší Bitcoin, ktorý funguje bez zásahov centrálneho bodu, teda bez kontroly a riadenia centrálnej banky. Avšak práve kvôli tomu sa majetok na Bitcoine nepovažuje za peniaze, nepovažuje sa za platidlo, len majetok.

Platné peniaze, aké poznáme a ktoré môžeme bežne používať, má na starosti Európska centrálna banka /ECB/.
Často býva zdrojom i pre súkromné banky. ECB z každého toku odkladá aspoň 50 Euro, ktoré majú poslúžiť ako rezerva, nemôže sa s nimi operovať.
V skratke by sa fungovanie dnešných peňazí dalo povedať takto. Centrálna banka sa stará o chod peňazí celkovo, z centrálnej banky čerpajú súkromné banky a tie poskytujú služby občanom. Teda tok peňazí riadi predovšetkým ECB. Má hlavné slovo, dáva pokyny, no má i najväčšiu zodpovednosť pre uchovanie dostatočného množstva financií pre každú zem Eú a ich občanov, teda tvorí aj vysoké spomínané rezervy.

bitcon

A práve o novej službe Bitcoin centrálna banka nemá dostatočný prehľad a ani do nej nezasahuje. A pravdupovediac, je to jeden z dôvodov, prečo je Bitcoin taký populárny. No treba počítať s tým, že v Bitcoine sa nenachádza oficiálne platidlo, len majetok, ktorý však na platidlo môžeme rozmeniť.