Všetky zmeny spoločnosti je potrebné zapísať do OR

Môže sa stať a vlastne to nie je ojedinelé, že už existujúca spoločnosť zažije určité potrebné zmeny. Vplyvom rôznych okolností môže prísť napríklad k zmene adresy, k zmene názvu firmy, výmene konateľa či spoločníka či k iným zmenám, ktoré sú pre dotyčnú spoločnosť z toho ktorého dôvodu dôležité. Ak je táto spoločnosť aktívna a vo svojich aktivitách chce pokračovať, no možno s obmenou niektorých detailov ako aj dôležitejších záležitostí, je v nejednom prípade logické, že sa chce či musí prispôsobiť určitým faktorom. Čo je ale v tomto prípade dôležité, konkrétne zmeny sa musia zapísať do Obchodné registra.

zmluva, písanie

  • V takomto prípade sa dá zapísať aj viacero zmien naraz, pri jednom zápise. A to je v prípade potreby dobré využiť, pretože súdny poplatok sa zaplatí len za jeden návrh (pre zmenu údajov v OR), no aj napriek tomu je možné následne vykonať zmien niekoľko.
  • Navyše, ak sa tieto zmeny v zápise uskutočnia pri jednom konaní, bude to aj rýchlejšie a praktickejšie, odpadne potreba riešiť tieto náležitosti v blízkej budúcnosti.

O akých zmenách teda napríklad môže byť reč?

čas na zmenu

Môže prísť k zmene konateľa, kedy vám v prípade záujmu môže pomôcť oznámenie o zmene konateľa vzor. Pri zakladaní spoločnosti musí figurovať aspoň jeden konateľ, teda spoločník, čo bude mať so spoločnosťou priamo niečo spoločné, prípadne osoba, čo bude mimo nej. V nejednom prípade sa pri zápise udáva viac takýchto konateľov a ak je z určitých dôvodov potrebné niektorého z nich vymeniť, je potrebné tieto udalosti zaevidovať do Obchodného Registra, kedy je však potrebné uviesť relatívne veľa informácií. S touto náležitosťou vám však dokážu pomôcť profesionálne služby v danom obore.

Je to však iba jeden z modelových príkladov. Spoločnosť behom svojich aktivít môže podliehať aj iným zmenám, napríklad si bude chcieť zmeniť obchodné meno alebo figurovať na inej adrese. Ak bude chcieť expandovať či naopak zmenšiť svoje aktivity, musí dať takisto návrh na rozšírenie či zúženie predmetov konania.