Nezaradené

DOSPELÍ SA MAJÚ ĎALEJ VZDELÁVAŤ

Krajiny EÚ v roku 2009 navrhli cieľ dosiahnuť v roku 2020 15%-ný podiel dospelých v celoživotnom vzdelávaní. Bude to však veľmi veľká výzva, nakoľko momentálne sme v tabuľkách na tretej pozícii od konca s hodnotou iba 3,1% dospelých v celoživotnom vzdelávaní. Podarí sa nám do roku 2020 dostať na plánovanú hodnotu 15-tich % ?

síla

            Spolu s Bulharskom a Rumunskom zaostávame za lídrom Dánskom, o celých tridsať percent, a preto bolo nutné vypracovať analýzu príčin tohto nepriaznivého stavu.
 Navrhnuté už sú mnohé opatrenia, ktoré sa postupne zavádzajú a vďaka ktorým by sme mali v nasledujúcich rokoch zaznamenať zlepšenie v podpore ďalšieho vzdelávania. Táto podpora sa má dotýkať ľudí stredného veku, predovšetkým dospelých, ktorí sú narodení v sedemdesiatych rokoch. Práve oni majú mať pri dobre orientovanom ďalšom vzdelávaní, vysoký potenciál zareagovať na meniaci sa dopyt na trhu práce.

Pre túto cieľovú skupinu treba vybrať ponuku vhodných kurzov. V zahraničí ale aj u nás sú už čím ďalej tým viac známe individuálne vzdelávacie účty. Každý dospelý zapojený do projektu, ktorý ukončil aspoň povinnú školskú dochádzku, má vlastniť svoj účet s finančnou hotovosťou. Pričom tento účet má slúžiť ako príspevok na pokrytie nákladov kurzu pre jeho ďalšie vzdelávanie.

učivo

Vďaka programu Učiace sa Slovensko, sú vypracované tieto opatrenia:
–          25 % odpočtu výdavkov na vzdelávanie zamestnancov od základu dane pre firmy.
–          Daňový odpočet ako motivácia podnikov ku vzdelávaniu.
–          Zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov v hodnote 200 eur.
Vzdelávanie má byť teda výhodné pre firmy ako aj pre samotných zamestnancov. Áno, ľudí treba správne nasmerovať a k tomu treba nemalú motiváciu. Treba konať. Ďalšie vzdelávanie má byť zamerané hlavne na praktické zručnosti a využitie vlastných už nadobudnutých vedomostí a skúseností. Je pre nás veľkou výzvou dosiahnuť pokrok a presvedčiť aj ostatné krajiny EÚ, že Slovensko je krajinou, ktorá sa neustále vzdeláva a napreduje. Vzdelanie sú predsa základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.